Dla Twojego udogodnienia stosujemy płatność w ratach miesięcznych. Opłatę za cały kurs roczny rozłożyliśmy na 10 równych rat

(10 miesięcy nauki, od września 2018 do czerwca 2019).

Pierwsza płatność odbywa się do końca pierwszego tygodnia nauki. Za pozostałe  miesiące do 10-go dnia każdego miesiąca z góry.

Możesz również zapłacić za cały rok z góry, bądź za jeden semestr z góry i skorzystać z przysługujących  Ci rabatów z tego tytułu.

Płatności można dokonywać na konto bankowe:

PKO:

31 1020 3378 0000 1702 0277 5070

lub bezpośrednio w biurze Szkoły.