Sprawdzian Szóstoklasity ma formę pisemną. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły ‎podstawowej, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki uczeń powinien uzyskać, toteż ‎sprawdzianu nie można nie zdać. Wiadome jest natomiast, iż czym wyższy wynik egzaminu tym większe zadolenie i satysfakcja ucznia.

Zadania z języka ‎obcego nowożytnego mają formę zamkniętą. Zadania zamknięte to takie, w których uczeń ‎wybiera odpowiedź spośród podanych.

Ważne jest, aby uczeń zapoznał się z formą egzaminu i nauczył się rozwiązywać test, gdyż wielu z nich mimo szerokiej wiedzy traci dużo punktów za błędne wypełnienie formularza oraz niezrozumienie poleceń.

Kliknij w link poniżej, aby dowiedzieć się więcej na temat egzaminu.

Terminy sprawdzianu szóstoklasisty dla młodzieży:

1 kwietnia 2015 r. (środa)

część 1. – język polski i matematyka – godz. 9:00
część 2. – język obcy nowożytny – godz. 11:45

Zaświadczenia o ilości uzyskanych punktów uczniowie otrzymają 26 czerwca 2015.

Schowek01